باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

خانه باغ ویلا ملارد اسفند آباد باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد
مرتب سازی:

6 ملک یافت شد

فروخته شد

باغ ویلا ارزان قیمت 500 متری در ملارد

واقع در اسفند آباد ملارد
750 میلیون

کد ملک: 134

باغ ویلا ارزان قیمت خرید و فروش باغ ویلا در ملارد

باغ ویلا در اسفند آباد ملارد 1250 متر

واقع در اسفند آباد ملارد
2 میلیارد

کد ملک: 130

باغ ویلا در لم آباد ویلا در لم آباد

فروخته شد

باغ ویلا 400 متری نقلی شیک

واقع در اسفند آباد ملارد
700 میلیون تومان

کد ملک: 82

فروخته شد

500 متر باغ ویلا نقلی قیمت مناسب

واقع در اسفند آباد ملارد
750 میلیون تومان

کد ملک: 79

فروخته شد

فروش 2000 متر باغ ویلا در لم آباد

واقع در اسفند آباد ملارد
2/2 الی 2/3 میلیارد

کد ملک: 77

فروخته شد

900 متر باغ ویلا نوساز در ملارد

واقع در اسفند آباد ملارد
1/1 الی 1/2 میلیارد

کد ملک: 42

instagram telegram call