آگهی های 1 تا 1/5 میلیارد

صفحه نخست آگهی های 1 تا 1/5 میلیارد
مرتب سازی:

161 ملک یافت شد

باغ ویلا در لم آباد 750 متر سند تک برگ

واقع در لم آباد ملارد
1/3 الی 1/4 میلیارد

کد ملک: 132 ثبت: 1398/09/18

باغ ویلا در کردزار شهریار 1000متر

واقع در کردزار شهریار
1/5 میلیارد

کد ملک: 111 ثبت: 1398/08/12

فروش باغ ویلای زیبا در خیابان پدم

واقع در محمد شهر کرج
1/4 میلیارد

کد ملک: 96 ثبت: 1398/07/28

باغ ویلا در لم آباد ملارد 500 متر نوساز

واقع در لم آباد ملارد
1/5 میلیارد

کد ملک: 89 ثبت: 1398/07/24

باغ ویلا در کردزار 500 متر سند تک برگ

واقع در کردزار شهریار
1/4 الی 1/5 میلیارد

کد ملک: 84 ثبت: 1398/07/22

1100 متر باغ ویلا نوساز سند تک برگ

واقع در محمد شهر کرج
1/2 الی 1/3 میلیارد

کد ملک: 61 ثبت: 1398/07/21

باغ ویلا در کردزار 500 متر دوبلکس

واقع در کردزار شهریار
1/4 الی 1/5 میلیارد

کد ملک: 59 ثبت: 1398/07/21

فروش 500 متر باغ ویلای لوکس در ملارد

واقع در مهرچین ملارد
1/1 الی 1/2 میلیارد

کد ملک: 48 ثبت: 1398/07/20

900 متر باغ ویلا نوساز در ملارد

واقع در اسفند آباد ملارد
1/1 الی 1/2 میلیارد

کد ملک: 42 ثبت: 1398/05/08 قابل معاوضه

500 متر باغ ویلا لوکس سند ترگ

واقع در کردزار شهریار
1/1 الی 1/2 میلیارد

کد ملک: 36 ثبت: 1398/02/26 قابل معاوضه

500 متر باغ ویلا شیک نقلی در لم آباد ملارد

واقع در لم آباد ملارد
1/1 الی 1/2 میلیارد

کد ملک: 33 ثبت: 1398/02/22

باغ ویلا در ملارد ویلا جنوبی 525 متر سند 6 دانگ

واقع در ملارد ویلا جنوبی ملارد
1/1 الی 1/2 میلیارد

کد ملک: 272 ثبت: 1398/02/18